Program

Krakowskie Dni Neurologiczne 2019: Nowości diagnostyczne i terapeutyczne

przewidziane są wykłady sponsorowane 
 

PIĄTEK   27.09.2019

15:00-16:00 rejestracja i powitalna kawa
16:00-17:00 Sesja I     Nowości w leczeniu przewlekłych chorób neurologicznych
  Padaczki uogólnione - diagnostyka i leczenie. Dr med. Magdalena Bosak
  Erenumab w leczeniu migreny. Przypadki w praktyce klinicznej.
Prof. Wojciech Kozubski
  Mavenclad w praktyce neurologicznej. Prof. Monika Adamczyk Sowa  
17:00-17:20 Przerwa
17:20-19:20 Sesja II    Nowe terapie/nowe standardy
  SMA – najnowsze doniesienia. Prof. Anna Kostera-Pruszczyk
  Miejsce inhibitorów mTOR w leczeniu guzów SEGA u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym. Prof. Wojciech Młynarski
  Neuroprotekcja/neuroplastyczność – jak chronić i jak stymulować mózg.  Prof.  Konrad Rejdak
  Terapia infuzyjna Duodopą - doświadczenia własne. Dr med. Małgorzata Dec-Ćwiek
  Neurologia kosmetyczna. Dr hab.med. Wojciech Turaj
19:20-21:00 Poczęstunek
   

SOBOTA   28.09.2019

9:00-10:40 Sesja III   Nowe trendy diagnostyczne i terapeutyczne 
 

Obrazowanie ostrego udaru mózgu: nowości i wyzwania w codziennej praktyce. 
Prof. Tadeusz Popiela

  Polineuropatia cukrzycowa – nowoczesne standardy terapii. Prof. Agnieszka Słowik  
  Apomorfina – kryteria włączenia leku. Mój pierwszy pacjent. Dr med. Małgorzata Dec-Ćwiek
  Czy możliwa jest długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo terapii SM – najnowsze doniesienia dotyczące okrelizumabu. Prof.  Agnieszka Słowik
 

Praktyczne aspekty stosowania okrelizumabu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. 
Dr med. Marcin Wnuk

10:40-11:10 Przerwa
11:10-12:50 Sesja IV    Nowości terapeutyczne w praktyce klinicznej
  Selected aspects of safety during MS treatment based on a case study. Prof. Slavomira Kovacova
  Wyniki badania COMPASS w praktyce neurologicznej – przypadki kliniczne. Prof. Agnieszka Słowik
  Leczenie stwardnienia rozsianego – terapia dobrana do pacjenta. Dr med. Monika Marona
 

Toksyna botulinowa fakty i mity w holistycznej terapii spastyczności i dystonii.  
Dr med. Małgorzata Dec-Ćwiek

  Najczęstsze pytania pacjentów chorych na SM. Dr med. Monika Marona
12:50-13:30 Lunch
  Sesje równoległe: dylematy codziennej praktyki klinicznej
13:30-14:50 Neuroimmunologia i komórki macierzyste (liczba miejsc ograniczona)   sala  V piętro 
  Rzadkie autoimmunizacyjne zapalenia mózgu (anty-MOG, anty-GFAP, CLIPPERS).
Prof. Tomasz Dziedzic
  Komórki macierzyste w neurologii - czy to działa?. Prof. Joanna Pera
  Zespół sztywnego człowieka: jak rozpoznać i jak leczyć. Prof. Joanna Pera
 

Neurosarkoidoza. Dr med. Marcin Wnuk, Dr Alicja Kępińska Wnuk

13:30-14:50 Nowości diagnostyczne – w praktyce klinicznej  - sala "Pod Kruki" parter
  Diagnostyka różnicowa uszkodzeń sznurów tylnych. Doc. Wojciech Turaj
 

Padaczka u kobiet w ciąży. Dr med. Magdalena Bosak

  Diagnostyka genetyczna w praktyce klinicznej: co nowego. Dr Michał Korostyński
 

Jak prowadzić diagnostykę u pacjentów z podejrzeniem neuropatii cienkich włókien?
Prof. Tomasz Dziedzic